กิจกรรม

สุนทรกถา ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สุนทรกถา ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ ในงานเปิดตัวห้อง สมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ เว็บไซต์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ ณ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผมเป็นคนบ้านโป่ง ราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2484   พ่อชื่อเชิญ เกษตรศิริ (ชื่อและสกุลเดิม คือเชิง แก่นแก้ว แต่ต้องเปลี่ยนให้ “ทันสมัย” เป็นไปตามนโยบายและรัฐนิยมของรัฐบาลพิบูลสงคราม ประมาณปี 2482/83 พร้อม ๆ กับเมื่อ “สยาม” ถูกเปลี่ยนเป็น “ไทย” เมื่อ 24 มิถุนายน 2482) พ่อเป็นคนคลองด่าน (ชื่อเดิมบางเหี้ย สมุทรปราการ) พ่อเข้ากรุง “ชุบ ตัว” เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยม [...]

สัมมนา 70 ปี สยามเป็นไทย-ย้อนเวลาสู่อนาคต 24 มิถุนายน 2482-2552

สัมมนา 70 ปี สยามเป็นไทย-ย้อนเวลาสู่อนาคต 24 มิถุนายน 2482-2552

พุธ 24 มิถุนายน 2552 – 9.00 – 18.00 ณ หอ (เล็ก) ศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร

กำหนดการเปิดตัวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์

กำหนดการเปิดตัวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์

ณ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.00 – 16.30 น.

งาน 110 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

งาน 110 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

คณะกรรมการจัดงาน 110 ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ แถลงความพร้อมจัดงาน 110 ปีที่จะครบในวันที่ 11 พ.ค.2553 มีกิจกรรมหลายโครงการเพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลงานอาจารย์ปรีดีให้คนรุ่นหลัง ยึดเป็นแบบอย่าง โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 11 พ.ค.นี้

นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์

นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์

โปสเตอร์ประกอบนิทรรศการ 100 ปีปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย