งาน 110 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

ที่มา: MCOT News

มธ. 11 พ.ค.- คณะกรรมการจัดงาน 110 ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ แถลงความพร้อมจัดงาน 110 ปีที่จะครบในวันที่ 11 พ.ค.2553 มีกิจกรรมหลายโครงการเพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลงานอาจารย์ปรีดีให้คนรุ่นหลัง ยึดเป็นแบบอย่าง โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 11 พ.ค.นี้

พระมหาวุฒิ ชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปรีดี พนมยงค์” กับพระพุทธศาสนา” ในงานวันปรีดี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ว่า ศ.ดร.ปรีดี เป็นกัลยาณมิตรของสังคมไทย ซึ่งนักการเมืองต้องเป็นกัลยาณมิตร สังคมจึงจะดี แต่ภาวะวิกฤติด้านต่าง ๆ ที่เกิดกับบ้านเมืองปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ผู้นำผู้บริหารบ้านเมืองยังไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อสังคม หลายคนอยากได้ยศ ตำแหน่ง ไม่เคยถามว่า ตนเองมีความรู้ ความสามารถหรือไม่ จึงทำให้บ้านเมืองเสียหาย คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักว่า จะเลือกผู้นำแบบใด จะปล่อยบ้านเมืองให้คนไม่มีความรู้ ความสามารถ แต่อยากได้ยศตำแหน่งเข้ามาบริหารหรือไม่

ว.วชิรเมธี กล่าวด้วยว่าการมีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งยังไม่พอสำหรับความเป็น ประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยต้องสัมพันธ์กับประชาชนที่มีคุณภาพ ประชาธิปไตยจึงจะมีคุณภาพได้ ซึ่งประชาชนจะมีคุณภาพต้องได้รับการศึกษาแต่ปัจจุบันคนไทยยังมีปัญหาด้านการ ศึกษา

จากนั้น มีการแถลงข่าว 110 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ และ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน 110 ปีชาตกาลฯ ศ.ดร.สุรพล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูกพันมากเป็นพิเศษกับอาจารย์ปรีดี ที่เป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นแบบอย่าง ซึ่งปีนี้ครบ 75 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย ศ.ดร.ปรีดี เป็นบุคคลสำคัญ ที่นักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ควรได้ศึกษาเรื่องราวของท่าน ซึ่งปีหน้า ในวันที่ 11 พ.ค.2553 จะครบ 110 ปี ก็จะมีกิจกรรมหลายโครงการที่จะเผยแพร่ชีวิต และบทบาทของอาจารย์ปรีดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้กับคนรุ่นหลัง โดยเฉพาะจะมีนิทรรศการถาวรปรีดี พนมยงค์ ขึ้นที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ

ด้าน ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า อาจารย์ปรีดีเป็นผู้ส่งเสริมเสรีภาพ สันติภาพ และความเป็นธรรมในสังคมไทย ดังนั้น งาน 110 ปีชาตกาลฯ มุ่งหมายให้เกิดการ “อภิวัฒน์สู่สันติ” หรือ Change to Peace” ซึ่ง สันติสุข และสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมมีความเป็นธรรม โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะทยอยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 พ.ค.2552 ไปถึงวันที่ 11 พ.ค.2553

สำหรับกิจกรรมมีหลายโครงการ ได้แก่ การจัดสร้างนิทรรศการถาวรปรีดี พนมยงค์ งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ การจัดพิมพ์หนังสือ และการ์ตูนเผยแพร่ชีวประวัติอาจารย์ปรีดี การแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที รวมทั้งนำภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ซึ่งอาจารย์ปรีดีเป็นผู้อำนวยการสร้าง ฉายทั่วประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ในวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตย จะมีการจัดขบวนวิ่งรณรงค์ อภิวัฒน์สู่สันติจากกรุงเทพฯ ไป จ.พระนครศรีอยุธยา และงานสัมมนาเชิงวิชาการที่สถาบันปรีดี พนมยงค์.