สรรนิพนธ์ปรีดี

Pridi By Pridi
Selected Writings on Life, Politics, and Economy
translated by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit

Introduction

Part I: Before the Revolution

 1. The Banomyong Family
 2. The Royal Grant of Surname Na Pombejra
 3. Excerpts from: Some Experiences and Opinions of Senior Statesman Pridi Banomyong (1981)
 4. Excerpts from: Concise Autobiography of Nai Pridi Banomyong (1983)
 5. Commentarz on Administrative Law (1932)
 6. Levcture on Adnminstrative Law (1932)

Part II: The Revolution

 1. Announcement of the People’s Party No.1 (1932)
 2. Provisional Constitution of the Kingdom of Siam, 1932
 3. Letter from Pridi to Phoonsuk, 3 July 1932
 4. Outline Economic Plan (1933)
 5. Some Aspects of the Establishment of the People’s Party and Democracy (1972)
 6. The People’s Party and the Democratic Revolution Of 24 June (1982)

Part III: After the Revolution

 1. Excerpt from: Concise Autography of Nai Pridi Banomyong (1983)
 2. Speeches (1934-36)
 3. Establishment of the Anti-Japan Resistance Movement and Seri Thai (1981)
 4. What Happened inside the Regency Council (1972)
 5. Speech of Nai Pridi Banomyong (1946)
 6. Uphold the Aim for full Democracy of the Heroes Of 14 October (1973)
 7. Excerpts from: My Chequered Life and My Twenty-One Years of Exile in People’s China (1972)

Pridi By Pridi Download 16.83 MB
ถ่ายที่ทำเนียบท่าช้างในปี ๒๕๔๔ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีขบวนการเสรีไทย (ภาพ : บุญกิจ สุทธิญาณานนท์)

พูนศุข พนมยงค์ สตรีผู้ไม่ขอรับเกียรติใด ๆ ทั้งสิ้น

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ จาก นิตยสารสารคดี

นายปรีดีในต่างแดน

นายปรีดีในต่างแดน

วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์

จุดบรรจบ

จุดบรรจบ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

นกปรีดี

นกสวยงามกับเสรีไทย

Chloropsis aurifrons pridii เป็นชื่อนกชนิดย่อยของนกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง ที่สถาบันสมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย เป็นนกที่ค้นพบครั้งแรกโดยนายเอช.จี.ไดแนน ( H.G.Deignan) ที่ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนน์ และพบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณภาคเหนือเรื่อยลงไปทางด้านตะวันตกจนถึงจังหวัดตาก เป็นนกประจำถิ่นที่มีสีสันสวยงาม กินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร นอกจากนี้นายไดแนน ยังตั้งชื่อนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้าอีกชนิดย่อยหนึ่ง ที่พบกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ขบวนการเสรีไทยว่า Chloropsis cochinchinensis seri-thai

ปรีดี พนมยงค์ กับพระพุทธศาสนา

ปรีดี พนมยงค์ กับพระพุทธศาสนา

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต ปธ 9 พธบ. Ph.D)

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต

สุพจน์ ด่านตระกูล | บทความจากนิตยสารสารคดี

Page 1 of 212