home
home
home

ท่านปรีดีฯ กับกรณีสวรรคต

สุพจน์ ด่านตระกูล เก็บเหตุการณ์มาเล่า เรื่องราวการการสร้างภาพปิศาจทางการเมืองและการต่อสู้ของปรีดี

พระเจ้าช้างเผือก: ช้างเผือกของหนังไทย

โดม สุขวงศ์ กับภาพยนตร์ไทยเพื่อสันติภาพ