ทศวรรษ 2530

50

พ.ศ. 2530
พูนศุข พนมยงค์ และครอบครัวย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเป็นการถาวรโดยพำนักอยู่ที่บ้านซอยสวนพลู

51

24 มิถุนายน พ.ศ. 2538
พิธีเปิดสถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 เพื่อ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎร