เสียง & วีดีทัศน์

พระเจ้าช้างเผือก แนะนำภาพยนต์โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

พระเจ้าช้างเผือก แนะนำภาพยนต์โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

พระเจ้าช้างเผือก แนะนำภาพยนต์โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เทปบันทึกภาพการสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงพูนศุข

เทปบันทึกภาพการสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงพูนศุข

เทปบันทึกภาพการสัมภาษณ์ ท่านผู้หญิงพูนศุข

งานวันเกิด ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ครบรอบ 90 ปี

งานวันเกิด ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ครบรอบ 90 ปี

งานวันเกิด ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ครบรอบ 90 ปี 2 ม.ค. 2545

งานลอยอัฐิ นายปรีดี พนมยงค์ พ.ค. 2529

งานลอยอัฐิ นายปรีดี พนมยงค์ พ.ค. 2529

งานลอยอัฐิ นายปรีดี พนมยงค์ พ.ค. 2529

The Exit ตอนท่านผู้หญิงพูนศุข

The Exit ตอนท่านผู้หญิงพูนศุข

The Exit ตอนท่านผู้หญิงพูนศุข

นายปรีดี พนมยงค์ ผู้นำคณะราษฎรให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย

ความผิดพลาดบกพร่องของคณะราษฎร: บีบีซีสัมภาษณ์ปรีดี

บันทึกเสียงสัมภาษณ์โดยฉัตรทิพย์ นาถสุภา

Page 3 of 41234