ปรีดีกับเสรีไทย

Title : Political and military tasks of the Free-Thai movement to regain national sovereignty and independence.
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ขบวนการเสรีไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : คำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ และ บางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : คำให้การต่อศาลอาชญากรสงคราม : เอกสารประวัติศาสตร์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : จดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงพระพิศาลสุขุมวิทเรื่องหนังสือจดหมายเหตุ ของเสรีไทยเกี่ยวกับการในแคนดี นิวเดลฮี และสหรัฐอเมริกา
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : จากมหาสงครามสู่สันติภาพ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ญี่ปุ่นบุกประเทศไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม-นายปรีดี พนมยงค์ ร่วมใจกันคิดแก้ปัญหา
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) กับปฏิบัติการเสรีไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : บันทึกปฏิบัติงานใต้ตินของอดีตเสรีไทย.
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : บันทึกลับเสรีไทยภูพาน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : เบื้องหลังการก่อตั้งขบวนการเสรีไทย : คำให้การของนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะพยาน พ.ท. พระสารสาสน์พลขันธ์ จำเลย คดีอาญาสงคราม
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ลับสุดยอด เมื่อข้าพเจ้าเป็นเสรีไทย กับขุนพลภูพาน เตียง ศิริขันธ์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : หลักฐานสำคัญบางประการเกี่ยวกับสถานะสงครามของประเทศไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาค 1
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : เอกราชได้มาด้วยการต่อสู้
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด