หมวดปรีดีกับธรรมศาสตร์

Title : ผู้ประศาสน์การ ม.ธ.ก. คนแรกและคนเดียว
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : บทความประกอบการสัมมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477-2527 เรื่องความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ปรีดี พนมยงค์ : ชีวิตงานและธรรมศาสตร์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ปรีดี พนมยงค์ กับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : The king of the white elephant.
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : การถ่ายทอดศัพท์จากภาษาต่างประเทศมาเป็นไทย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ฉบับรำลึกพระคุณท่านผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์.
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด