หมวดปรีดีกับเศรษฐกิจ

Title : ความคิดสหกรณ์ของปรีดี พนมยงค์ โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ ปรีดี พนมยงค์ กับการสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย โดย สันติสุข โสภณสิริ
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ หลวงประดิษฐมนูธรรม
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ทางเลือกด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตามแนวคิดของท่านปรีดี พนมยงค์ : ปรีดีสาร ฉบับคู่มือประชาธิปไตย
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโสผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : แนวความคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์.
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงโต้แย้ง เค้าโครงการเศรษฐกิจ ของ นายปรีดี พนมยงค์
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : โลกพระศรีอารีย์ ของปรีดี พนมยงค์ แปลจาก Sous-Developperment et Utopie au Siam
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด