หมวดปาฐกถาปรีดี พนมยงค์

Title : คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด
Title : อภัยวิถี : มิตร/ศัตรู และการเมืองแห่งการให้อภัย : ปาฐกถาเพื่อสันติภาพ อุทิศแด่ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2542)
OpenBook : อ่าน
Download : ดาวน์โหลด