คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์

นายปรีดีในต่างแดน

นายปรีดีในต่างแดน

วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์

จุดบรรจบ

จุดบรรจบ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

นกปรีดี

นกสวยงามกับเสรีไทย

Chloropsis aurifrons pridii เป็นชื่อนกชนิดย่อยของนกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง ที่สถาบันสมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย เป็นนกที่ค้นพบครั้งแรกโดยนายเอช.จี.ไดแนน ( H.G.Deignan) ที่ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนน์ และพบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณภาคเหนือเรื่อยลงไปทางด้านตะวันตกจนถึงจังหวัดตาก เป็นนกประจำถิ่นที่มีสีสันสวยงาม กินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร นอกจากนี้นายไดแนน ยังตั้งชื่อนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้าอีกชนิดย่อยหนึ่ง ที่พบกระจายพันธุ์อยู่ทางภาคใต้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ขบวนการเสรีไทยว่า Chloropsis cochinchinensis seri-thai

ปรีดี พนมยงค์ กับพระพุทธศาสนา

ปรีดี พนมยงค์ กับพระพุทธศาสนา

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต ปธ 9 พธบ. Ph.D)

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต

สุพจน์ ด่านตระกูล | บทความจากนิตยสารสารคดี